رویدادها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز ، صدها تن از دانش آموزان مدارس (دبیرستانهای دوره اول متوسطه و هنرستانهای فنی و کاردانش) در هفته معرفی مشاغل ، از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز بازدید نمودند . هفتة معرفی مشاغل، که هر ساله در هفتة اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد، فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند . آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می شود ، اقدام نمایند.در همین راستا و با هدف اطلاع رسانی ، هدایت و فراگیر نمودن هر چه بیشتر آموزش های مهارتی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه ، مربیان و کارشناسان مراکز آموزش فنی و حرفه ای سقز به مدارس و دبیرستان های دوره اول متوسطه اعزام و به ایراد سخنرانی پرداختند .

عکس هفته

پیوندها

 

درگاه الکترونیکی